grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Acarospora veronensis A. Massal.

wielosporek weroaski
Acarospora Acarospora Acarospora AcarosporaAcarosporawielosporek opylony (Acarospora umbilicata)wielosporek pstry (Acarospora versicolor)