grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Acarospora erythrocarpa (Malbr.) Hue

wielosporek rumiany
Acarospora Acarospora Acarospora AcarosporaAcarosporawielosporek pośredni (Acarospora complanata)wielosporek galijski (Acarospora gallica)