grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Acarospora complanata H. Magn.

wielosporek pośredni
Acarospora Acarospora Acarospora AcarosporaAcarosporawielosporek płowy (Acarospora cervina)wielosporek rumiany (Acarospora erythrocarpa)