jest w czekliście Fałtynowicz (2003)

Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson

złotlinka jaskrawa płucnica żółta
Cetraria pinastri (Scop.) Gray