grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz (2003)

Protoblastenia rupestris (Scop.) J. Steiner

kulistka skalna