grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz (2003)

Porpidia crustulata (Ach.) Hertel et Knoph

kamusznik właściwy, krążniczka właściwa
Lecidea crustulata (Ach.) Spreng.