grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz (2003)

Lecidea confluens (Weber) Ach.

krążniczka stopiona