jest w czekliście Fałtynowicz (2003)

Lecanora muralis (Schreb.) Rabenh.

misecznica murowa rozetnik murowy
Protoparmeliopsis muralis (Schreb.) M. Choisy