jest w czekliście Fałtynowicz (2003)

Hypogymnia physodes (L.) Nyl.

pustułka pęcherzykowata