jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Hypogymnia physodes (L.) Nyl.

pustułka pęcherzykowata