jest w czekliście Fałtynowicz (2003)

Diploschistes muscorum (Scop.) R. Sant.

słojecznica mchowa