znalezisko 20060806.46272.za - Asterophora parasitica (grzybolubka lepka) · ok. Gorlic · (leg. det. Zygmunt Augustowski)
za-Asterophora-parasitica-ID46272_59996
Asterophora parasitica (grzybolubka lepka)