fot. za-Xerula-melanotricha-ID76278-b (872×666) — copyright © by Zygmunt Augustowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Xerula melanotricha (pieniążkówka jodłowa)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

01.09.2007, pow. Gorlice
copyright © by Zygmunt Augustowski