fot. za-Asterophora-parasitica-ID116278_205257 (793×666) — copyright © by Zygmunt Augustowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Asterophora parasitica (grzybolubka lepka)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

18.08.2008, ok. Gorlic
copyright © by Zygmunt Augustowski