znalezisko 20030331.3.ww - Tremella encephala (trzęsak mózgowaty) · Kotlina Sandomierska · (leg. det. Witold Wójciak)
w_Tremella_encephala_030319_01_mikro
Tremella encephala (trzęsak mózgowaty)
zarodniki
w_Tremella_encephala_030319_02_mikro
Tremella encephala (trzęsak mózgowaty)
podstawki
w_Tremella_encephala_030328_b03
Tremella encephala (trzęsak mózgowaty)
na martwych gałęziach sosny wśród skórników krwawiących (Stereum sanguinolentum)
w_Tremella_encephala_030331_04
Tremella encephala (trzęsak mózgowaty)
w_Tremella_encephala_030331_05
Tremella encephala (trzęsak mózgowaty)
w_Tremella_encephala_030412_06
Tremella encephala (trzęsak mózgowaty)
w_Tremella_encephala_030412_07
Tremella encephala (trzęsak mózgowaty)