fot. tk-DSCN1612 (648×536) — copyright © by Tomasz Krzyszczyk
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Typhula contorta (buławka rurkowata odmiana skręcona)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

23.10.2006
copyright © by Tomasz Krzyszczyk