fot. pdrz-ol7_n_h2o_x1000 (654×530) — copyright © by Przemysław Drzewiecki
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Unguicularia cirrhata

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

13.04.2020, Mochle pow. bydgoski
copyright © by Przemysław Drzewiecki