fot. mwg-Stereocaulon_vesuvianum_Tatry_04 (768×832) — copyright © by Michał Węgrzyn
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.9× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Stereocaulon vesuvianum (chróścik obnażony)

on This page when logged in
you will see 3.9× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Michał Węgrzyn