grzyby.pl

Stereocaulon

chróścik
Wszystkie gatunki rodzaju od 1995 r. znajdowały się na liście chronionych. Od 2014 r. chronione gatunki są wyspecyfikowane.