fot. mwg-Cladonia_macroceras_Tatry_02 (1233×953) — copyright © by Michał Węgrzyn
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cladonia macroceras (chrobotek olbrzymi)

on This page when logged in
you will see 4.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Michał Węgrzyn

« Cladonia macroceras (chrobotek olbrzymi)