fot. mp-1_Urnula_craterium_7_v2 (909×666) — copyright © by Mateusz Pańkowski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Urnula craterium

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

12.04.2009, okolice Rucianego-Nidy
copyright © by Mateusz Pańkowski