fot. mk-Gaska-nieksztaltna_176 — copyright © by Marek Kozłowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 3.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Tricholoma portentosum (gąska niekształtna)

on This page when logged in
you will see 3.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

copyright © by Marek Kozłowski