fot. mj-TricholomaAlbum_F037_03 (546×400) — copyright © by Mírek Junek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.2× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Tricholoma album (gąska biaława)

on This page when logged in
you will see 2.2× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

Czechy
copyright © by Mírek Junek