fot. mj-RussulaHelodes_F009_17 (614×480) — copyright © by Mírek Junek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Russula helodes

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

Czechy
copyright © by Mírek Junek