fot. mj-HapalopilusCroceus_D20020216-110-1076_CRW (538×400) — copyright © by Mírek Junek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Hapalopilus croceus (miękusz szafranowy)

on This page when logged in
you will see 2.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

04.02.2002, Czechy, Koliba pod Hradkem
copyright © by Mírek Junek