fot. mj-GymnopilusSapineus_F019_36 (780×389) — copyright © by Mírek Junek
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Gymnopilus sapineus (łysak drobnołuskowy)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

Czechy
copyright © by Mírek Junek