fot. jsb-DSC_7712 (657×1401) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 6.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Coprinellus silvaticus

on This page when logged in
you will see 6.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

06.04.2014, Gm. Wleń, Pogórze Izerskie, Wleń
copyright © by Jacek Soboń