fot. jsb-DSC_4982 (697×480) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Lactarius aurantiofulvus

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

18.10.2010, gm. Wleń, k. Bystrzycy, Pogórze Kaczawskie
copyright © by Jacek Soboń