fot. jsb-DSC01617 (674×757) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.5× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Psathyrella scatophila

on This page when logged in
you will see 3.5× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

21.04.2016, Gm. Lwówek Śl. k. Soboty, Pogórze Kaczawskie
copyright © by Jacek Soboń