fot. ahr-P2210417 (535×648) — copyright © by Anna Hreczka
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Russula grata (gołąbek gorzkomigdałowy)

on This page when logged in
you will see 3.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

15.08.2020, podkapackie, jasielski, Krempna
copyright © by Anna Hreczka