fot. 990117-5 (729×481) — copyright © by Marek Snowarski
to samo drzewo, inny owocnik, oświetlony bezpośrednim światłem słonecznym
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 4.8× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Fomitopsis pinicola (pniarek obrzeżony)

on This page when logged in
you will see 4.8× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

17.01.1999, okolice Wrocławia
copyright © by Marek Snowarski