fot. 980729-15 (707×373) — copyright © by Marek Snowarski
w grupach, w podmokłej buczynie za wydmami nadmorskimi
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Lactarius blennius (mleczaj śluzowaty)

on This page when logged in
you will see 3.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

30.07.1998, okolice Darłowa
copyright © by Marek Snowarski