fot. 100820-a4662 (832×459) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 100820-7a
przekrój po 20 min.
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Butyriboletus fechtneri (masłoborowik blednący)

on This page when logged in
you will see 3.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

20.08.2010, Krowiarki na Ziemi Kłodzkiej
copyright © by Marek Snowarski