fot. 060918-0983 (733×625) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 060918-1
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Asterophora lycoperdoides (grzybolubka purchawkowata)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

18.09.2006, okolice Rogowa
copyright © by Marek Snowarski