fot. 060524-7597 (620×399) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 060524-6
pokrój
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Fomitopsis pinicola (pniarek obrzeżony)

on This page when logged in
you will see 2.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

24.05.2006, Puszcza Białowieska
copyright © by Marek Snowarski