znalezisko 20051008.19.05 - Coprinopsis lagopus (czernidłak srokaty) · Slovakia, Strazovske vrchy Mts., Domanizska Lehota, valley Hodon (DOM1, Q6977c) ·
kilka owocników na ściółce z gałązek i liści
051008-9308
Coprinopsis lagopus (czernidłak srokaty)
młody owocnik
051008-9309
Coprinopsis lagopus (czernidłak srokaty)
starszy owocnik
051008-9312
Coprinopsis lagopus (czernidłak srokaty)
młody owocnik
051008-9314
Coprinopsis lagopus (czernidłak srokaty)
osłona na młodym owocniki
051008-9354
Coprinopsis lagopus (czernidłak srokaty)
fresh specimen, velum from pileus
051008-9355
Coprinopsis lagopus (czernidłak srokaty)
fresh specimen, velum from pileus
051008-9356
Coprinopsis lagopus (czernidłak srokaty)
fresh specimen, velum from pileus
051008-9359
Coprinopsis lagopus (czernidłak srokaty)
fresh specimen, velum from pileus
051008-9360
Coprinopsis lagopus (czernidłak srokaty)
fresh pecimen, pileipellis
051008-9361
Coprinopsis lagopus (czernidłak srokaty)
fresh pecimen, pileipellis
051008-9364
Coprinopsis lagopus (czernidłak srokaty)
+2-9366; fresh pecimen, spores