znalezisko 20050711.2.05 - Bolbitius vitellinus (gnojanka żółtawa) · okolice Wrocławia ·
050711-1431
Bolbitius vitellinus (gnojanka żółtawa)
pokrój
050711-1432
Bolbitius vitellinus (gnojanka żółtawa)
pokrój
050711-1432_1
Bolbitius vitellinus (gnojanka żółtawa)
powierzchnia trzonu; w zbliżeniu
050711-1434
Bolbitius vitellinus (gnojanka żółtawa)
pokrój
050711-1436
Bolbitius vitellinus (gnojanka żółtawa)
blaszki
050711-1439
Bolbitius vitellinus (gnojanka żółtawa)
powierzchnia kapelusza; w zbliżeniu
050711-1442
Bolbitius vitellinus (gnojanka żółtawa)
blaszki
050711-1443
Bolbitius vitellinus (gnojanka żółtawa)
blaszki; w zbliżeniu
050712-1468
Bolbitius vitellinus (gnojanka żółtawa)
wysyp zarodników