znalezisko 20040916.12.04 - Amanita phalloides (muchomor zielonawy) · Puszcza Białowieska ·
040916-8986
Amanita phalloides (muchomor zielonawy)
040916-8988
Amanita phalloides (muchomor zielonawy)
040916-8992
Amanita phalloides (muchomor zielonawy)
040916-8994
Amanita phalloides (muchomor zielonawy)
061114-6136-190
Amanita phalloides (muchomor zielonawy)
spores from lamellae
061114-6136-191
Amanita phalloides (muchomor zielonawy)
spores from lamellae
061114-6136-192
Amanita phalloides (muchomor zielonawy)
spores from lamellae
061114-6136-193
Amanita phalloides (muchomor zielonawy)
lamellae
061114-6136-194
Amanita phalloides (muchomor zielonawy)
spores from lamellae
061114-6136-195
Amanita phalloides (muchomor zielonawy)
spores from lamellae
061114-6136-196
Amanita phalloides (muchomor zielonawy)
spores in IKI
061114-6136-197
Amanita phalloides (muchomor zielonawy)
spores in IKI
061114-6136-198
Amanita phalloides (muchomor zielonawy)
lamellae edge
061114-6136-199
Amanita phalloides (muchomor zielonawy)
lamellae edge
061114-6136-200
Amanita phalloides (muchomor zielonawy)
pileipellis
061114-6136-201
Amanita phalloides (muchomor zielonawy)
pileipellis
061114-6136-202
Amanita phalloides (muchomor zielonawy)
pileipellis
061114-6136-203
Amanita phalloides (muchomor zielonawy)
pileipellis
061114-6136-204
Amanita phalloides (muchomor zielonawy)
annulus
061114-6136-205
Amanita phalloides (muchomor zielonawy)
annulus
061114-6136-206
Amanita phalloides (muchomor zielonawy)
annulus
061114-6136-207
Amanita phalloides (muchomor zielonawy)
annulus
061114-6136-208
Amanita phalloides (muchomor zielonawy)
annulus
061114-6136-209
Amanita phalloides (muchomor zielonawy)
annulus
061114-6136-210
Amanita phalloides (muchomor zielonawy)
volva
061114-6136-211
Amanita phalloides (muchomor zielonawy)
volva
061114-6136-212
Amanita phalloides (muchomor zielonawy)
volva
061114-6136-213
Amanita phalloides (muchomor zielonawy)
volva
061114-6136-214
Amanita phalloides (muchomor zielonawy)
volva
061114-6136-215
Amanita phalloides (muchomor zielonawy)
annulus
061114-6136-216
Amanita phalloides (muchomor zielonawy)
annulus
061114-6136-219
Amanita phalloides (muchomor zielonawy)
annulus
061114-6136-220
Amanita phalloides (muchomor zielonawy)
annulus
061114-6136-221
Amanita phalloides (muchomor zielonawy)
annulus
061114-6136-222
Amanita phalloides (muchomor zielonawy)
annulus
061114-6136-223
Amanita phalloides (muchomor zielonawy)
pileipellis