fot. 041005-9489 (546×471) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 041005-8
pokrój
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Pseudoclitocybe beschidica (lejkownik beskidzki)

on This page when logged in
you will see 2.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

05.10.2004, Czechy, Szumava, Żofiński Prales NR
copyright © by Marek Snowarski