fot. 041005-9445 (745×531) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 041005-6
pokrój
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.2× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Neobulgaria pura (galaretówka przejrzysta)

on This page when logged in
you will see 3.2× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

05.10.2004, Czechy, Szumava, Żofiński Prales NR
copyright © by Marek Snowarski