fot. 040716-7954 — copyright © by Marek Snowarski
space
Phallus impudicus (sromotnik smrodliwy)
space
16.07.2004, Wrocław, Las Ratyński · copyright © by Marek Snowarski