fot. 040704-7648 (419×560) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 040704-5
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Phallus impudicus (sromotnik smrodliwy)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

04.07.2004, okolice Turwi
copyright © by Marek Snowarski