fot. 040620-7582 (640×502) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 040620-2
młode owocniki
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Coprinopsis strossmayeri

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

20.06.2004, Prirodna Rezervacja Luzni Les, Bratyslava, Słowacja
copyright © by Marek Snowarski