fot. 040408-7145_1 (682×496) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 040408-2
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Fomitopsis pinicola (pniarek obrzeżony)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

08.04.2004, dolina Bystrzycy k. Wrocławia
copyright © by Marek Snowarski