fot. 040408-7144 (644×291) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 040408-2
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.0× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Fomitopsis pinicola (pniarek obrzeżony)
08.04.2004, dolina Bystrzycy k. Wrocławia
copyright © by Marek Snowarski