fot. 021027-4319 (592×527) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 021027-2
przekrój
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.2× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Fomitopsis pinicola (pniarek obrzeżony)

on This page when logged in
you will see 2.2× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

27.10.2002, Wrocław, dolina Bystrzycy
copyright © by Marek Snowarski