fot. 020816-2660_1 (545×539) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 020816-3
blaszki i strefa pierścieniowa
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.2× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Gymnopilus purpuratus

on This page when logged in
you will see 2.2× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

16.08.2002, Wrocław
copyright © by Marek Snowarski