Tx: 5702
grzyby.pl

Xylodon detriticus (Bourdot) K.H. Larss., Viner et Spirin

Hyphodontia detritica (Bourdot) J. Erikss. · Hypochnicium detriticum (Bourdot) J. Erikss. et Ryvarden · Lagarobasidium detriticum (Bourdot) Jülich · Peniophora detritica Bourdot
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Brak w czekliście. [105]
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji