jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Xanthoparmelia loxodes

Nyl.