takson nie ujęty w czekliście

Ustilago maydis (DC.) Corda

głownia kukurydzy