takson nie ujęty w czeklistach 2003,2006

Ustilago maydis (DC.) Corda

głownia kukurydzy