grzyby.pl

Usnea scabrata Nyl.

brodaczka szorstka
Usnea rugulosa Vain. (U.s.v.rugulosa) · Usnea silvatica Motyka · Usnea sylvatica orth.var.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

uwagi

W polskiej czekliście Fałtynowicz, W, 2003 [153] synonimami odmian są:
var. scabrata ≡ Usnea silvatica Motyka (brodaczka leśna; jako sylvatica)
i var. rugulosa ( Vain.) Keissler ≡ Usnea rugulosa Vain. (brodaczka marszczona).
Pod synonimicznymi nazwami znajdują się one w wykazie chronionych (2014) w pozycjach 72 i 75.

występowanie

Jest w czekliście Fałtynowicz (2003). [153]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. I.94,72,75 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Fałtynowicz, W, 2003 — The lichens, lichenicolous and allied fungi of Poland. An annotated checklist [153]
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów [50.14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji