grzyby.pl
chronionyGREJ
· jest w czekliście Fałtynowicz (2003)
· ochrona ścisła (I.94,72,75)

Usnea scabrata Nyl.

brodaczka szorstka
Usnea silvatica Motyka · Usnea rugulosa Vain. (U.s.v.rugulosa) · Usnea sylvatica orth.var.
Usnea Usnea Usnea UsneaUsneabrodaczka kaukaska (Usnea caucasica)brodaczka łysiejąca (Usnea glabrata)

uwagi

W polskiej czekliście /Fałtynowicz, W, 2003 [153s324]/ synonimami odmian są:
var. scabrata ≡ Usnea silvatica Motyka (brodaczka leśna; jako sylvatica)
i var. rugulosa ( Vain.) Keissler ≡ Usnea rugulosa Vain. (brodaczka marszczona).
Pod synonimicznymi nazwami znajdują się one w wykazie chronionych (2014) w pozycjach 72 i 75.